šrouby a matice, baví nás velice

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost LI-CA spojovací materiál s.r.o., sídlem 538 45 Běstvina 92, IČO: 25976885, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 18346 jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek https://www.li-ca.cz  by Vás tímto chtěla informovat o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů (především kontaktních) o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
1. Informace o společnosti – název společnosti, adresa společnosti, IČO
2. Informace o kontaktní osobě – jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Pro jaké účely jsou osobní údaje používány?

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali (informace o zboží, informace ohledně dostupnosti zboží, zpracování nabídky na poptané zboží, atd.). Pokud nám požadované údaje nebudou poskytnuty, neumožní nám to odpovědět na Vámi vznesené dotazy.
V případě zaslání závazné objednávky prostřednictvím našich webových stránek je nezbytné doplnění údajů, potřebných k tomuto účelu.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení formou emailového newsletteru, tj. abychom Vás informovali o novinkách, které by Vás mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení nebo jejich zasílání odmítnou přímo v newsletteru.

Jak jsou údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, tedy pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní vzhledem k účelu zpracování. Při zpracování osobních údajů je dbáno o jejich náležité zabezpečení ve formě informačních technologií a organizačních opatření.

Od koho jsou osobní údaje získávány?

Osobní údaje jsou získávány především přímo od subjektů údajů, v menší míře pak od jiného subjektu např. našeho obchodního zástupce.

Jaká má subjekt údajů práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Subjekt údajů má zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • právo osobní údaje opravit či doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  • právo na výmaz osobních údajů

Jaká je doba uchování osobních údajů?

Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, za jakým byly zpracovány.

Jak nás můžete kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů?

Můžete nás kontaktovat emailem, telefonicky nebo poštou na níže uvedených adresách našich poboček:

Pobočka Hradec Králové
Ladova 1199
500 03 Hradec Králové
Tel.: + 420 495 406 831
E-mail: obchodhk@li-ca.cz 

Pobočka Pardubice
Milheimova 2726
530 02 Pardubice
Tel.: + 420 466 531 303
E-mail: obchodpce@li-ca.cz 

 

s čímkolivnás neváhejte kontaktovat