O nás

Cílem společnosti LI-CA spojovací materiál s.r.o. (dále jen LI-CA) je trvale poskytovat kvalitní služby a poradenství zákazníkům a spotřebitelům při prodeji spojovacího materiálu, kotevní techniky a doplňků tak, by byly plněny jejich očekávání a požadavky. Společnost je vůči zákazníkům velmi flexibilní a zaručuje soustavné zlepšování kvality poskytovaných služeb. V tomto smyslu jsou deklarovány základní obchodní podmínky.

Obchodní podmínky

 1. Kvalita zboží je zaručena velmi dobrou spoluprací s kvalitními a osvědčenými dodavateli.
 2. Cena zboží je určována platnými a dostupnými ceníky, nebo na smluvním základě.
 3. Plnění doručených objednávek do 10:00 hod je řešeno, pokud je zboží skladem, dopravní službou tentýž den.
 4. Není-li požadované zboží skladem, pak je okamžitě řešen jejich nákup tak, aby standardní položky mohly být dodány v obvykle lhůtě do 48 hodin anebo po vzájemné dohodě.
 5. Dopravné u objednávek do výše 3000 Kč bez DPH) je stanoveno na 150 Kč bez DPH (u balíku do 50 kg).
 6. V okolí Hradce Králové a Pardubic je možné zboží, po vzájemné dohodě, dovést zaměstnancem společnosti LI-CA přímo zákazníkovi anebo spotřebiteli.

Reklamační podmínky

Reklamace jsou ve společnosti řízeny v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů. Smyslem reklamačních podmínek je stanovit postup a základní podmínky řešení reklamací vad zboží mezi spotřebitelem a zákazníkem a společností LI-CA za účelem řešení oprávněných důvodů spotřebitele a zákazníka k uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu níže uvedených základních principů.

 1. Reklamace - je uplatnění práva kupujícího anebo spotřebitele na vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně, nebo e-mailem a obsahuje identifikaci spotřebitele a anebo zákazníka, zboží, popis vady a jejích projevů a další informace dle požadavků společnosti LI-CA.
 2. Konkrétní délky variant záručních dob se odvozují od konkrétních ustanovení občanského zákoníku s ohledem na vymezení postavení spotřebitele a zákazníka, vždy však odpovídají nejméně minimální délce vymezené záruční doby dle ustanovení občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů a dle vzájemných smluvních ujednání.
 3. Rozsah záruky - záruka se vztahuje na:
  • Vady zboží, které se projeví po převzetí zboží ze strany spotřebitele a zákazníka během záruční doby.
  • Chybná dodávka zboží = jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment.
 4. Reklamace nebude uznána:
  • Pokud nebyla vada reklamována v záruční době.
  • Při telefonickém objednání zboží (je - li reklamován jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment).
  • V případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky u spotřebitelů.
  • Při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním, nebo dodacím listě.
  • Při neodborné instalaci, opravách, údržbě, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
  • Při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití.
  • Porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil.
  • Poškozením zboží působením živlů.
 5. Vrácení zboží zakoupeného v našich prodejnách bez udání důvodu, není reklamace. Vrácení zboží je možné pouze při odběru jiného zboží, ve stejné výši. Není-li tak učiněno, účtujeme storno poplatek min. 25% z kupní ceny.

Získejte

novinky výhody slevy

Věrnostní program